ELEGANCE
VALUE OF ELEGANCEDiscover
FUTURE
FUTURE TECHNICAL AND AESTHETIC SOLUTIONS INDIVIDUAL DESIGN

PASSION
INDIVIDUAL DESIGN. CREATED WITH PASSIONDiscover
TODAY
DIENES. THE ARCHITECTURE OF THE FUTURE - TODAY

FUTURE
FUTURE TECHNICAL AND AESTHETIC SOLUTIONS INDIVIDUAL DESIGN

PASSION
INDIVIDUAL DESIGN. CREATED WITH PASSIONDiscover
TODAY
DIENES. THE ARCHITECTURE OF THE FUTURE - TODAY

Slider

DSZ

Megbízásaink többet jelentenek számunkra egy üzletnél. Minden esetben szeretnénk gazdagabbá tenni kettőnk kapcsolatát annál, hogy mindössze csak elvégezzük feladatainkat és számlázzuk a szolgáltatás ellenértékét

Önök számára olyan építészeti megoldásokat kínálunk – legyen az vállalkozáshoz kapcsolódó fejlesztés vagy a magánéletben felmerülő építészeti probléma, amelyek egyszerre veszik figyelembe a jelen igényeit és ezzel párhuzamosan, minden élethelyzetben felkészülnek a jövő generációinak szükségleteire is.

Kiemelkedő életminőség kialakítására alkalmas otthonok, ergonómiailag átgondolt idegenforgalmi, ipari fejlesztések illetve középületek nagy horderejű kérdéseinél, a jövőről történő felelős gondolkodás és tervezési döntéseinél Ön nem lesz egyedül.

Our assignments mean more to us than just a business deal. In each case we wish our business connections to be more than just completing a task and submitting the invoice for the service.

We offer architectural solutions for you – either in connection with the development of the enterprises, or with an architectural problem arisen in your private life – which take today’s demands into consideration and also prepare for the needs of future generations in all aspects of life.

We will be there for you when you need to make important decisions about homes offering luxurious living, on major issues about ergonomically designed touristic or industrial developments and public buildings, or when taking serious and responsible planning steps regarding the future.

DIENES SZABOLCS DLA    SZABOLCS DIENES DLA

Filozófia

Filozófia

Büszkeséggel mondhassuk: életünk legnagyszerűbb pillanatait élhettük meg

Az építészet többnyire elvekből, adatokból és törvényszerűségekből áll, de a mögöttük húzódó emberi történetek, színes álmok és sikerek megvalósulása kötelez el igazán tervezőként minket az épülettervezés magasszintű gyakorlása mellett.

Hisszük és reméljük, hogy hajlandóak mellénk szegődni és velünk tartani az úton a legelragadóbb elképzeléseik megvalósításakor.

A kiterjesztett szárnyakat körülvevő levegőben rejlő nagy felhajtóerő könnyed dinamikája, a lebegés korlátlan szabadsága a végtelen lehetőségek szimbóluma.

Emelkedjünk hát együtt a felhők fölé, hogy gyermekeinknek és unokáinknak, egy emberöltő múlva büszkeséggel mondhassuk: életünk legnagyszerűbb pillanatait élhettük meg!

Philosophy

To be able to say with great pride: we could live the greatest moments of our life

Architecture is made up of principles, data and laws, but it is mainly the underlying human stories and the realization of colourful dreams and successes that commit us, architects to the high standard practice of building design.

We hope and believe that you are willing to join us in this adventure and will make our most fascinating ideas come true.

The dynamics of strong buoyancy in the air around the outspread wings, the unlimited freedom of levitation is the symbol of endless possibilities.

Let us rise above the clouds together, so we can tell our children and grandchildren a generation later with great pride: we could live the greatest moments of our life.

Ajánlás 1

MUNKÁINKRÓL I About our assignments

Itt nemcsak mesterségbeli tudásról van szó

HE DOES NOT POSSESS ONLY SKILLS WHICH HAVE SOLELY PRACTICAL VALUE

“ …Szakmai munkássága telítve van az alkotói formaérzék misztériumával és csodájával, mellyel a formát és a funkciót egységgé tudja olvasztani. Tehát esetében, nemcsak olyan mesterségbeli tudásról van szó, melynek csak gyakorlati hasznát látjuk, hanem munkáiban megtalálható az a különös érzékenység, képzelőerő – megteremtve ezzel művei méltóságát és nagyszerűségét -, mely hatással van szellemünkre és érzelmeinkre…”

“…His professional career is abundant in the mystery and miracle of the creative sense of form, through which he melts form and function together. He does not possess only skills which have solely practical value, but his work also radiates special sensitivity and imagination – adding dignity and greatness to his creations – which influence our spirit and emotions…”

DR. BACHMAN ZOLTÁN DLA
egyetemi tanár,
a Breuer Marcell Doktori Iskola vezetője
DR ZOLTÁN BACHMAN DLA
University professor
Head of Marcell Breuer Doctoral School
További referenciákért a hello@dienesart.hu emailcímen várjuk leveled!
For more references send an email to hello@dienesart.hu!

B2B

Önök igazán jók a szakterületeiken, mi az építészeti tervezésben vagyunk igazán jók, segítünk abban, hogy még jobbak legyenek

Egy múltbéli teljesítmény nem jelent garanciát egy jövőbeli sikerhez.

You are really good at your professions, we are really good at architectural planning, let us help you become better

A former performance does not mean warranty for a future success.

Minden egyes iparág változóban van, sőt némelyik talán leépülőben is. Lehet, hogy a múltban egy bizonyos módon lehetett jól prosperálni, jövedelmet szerezni, de semmi ok azt feltételezni, hogy ez a módszer a jövőben is működni fog.

Úgy véljük, hogy a jövő szervezeteiben tapasztalt, gyors és rugalmas emberek dolgoznak, akik mindannyian valamiféle küldetésen tevékenykednek. Akiknek elemi szükségük van egy olyan építészeti környezetre, ami segíti és inspirálja azt a különleges, összetett munkát, amit a vállalkozók és munkatársaik vállalnak az üzleti életben, a termékelőállításban és szolgáltatóiparban nap, mint nap.

Önök igazán jók a szakterületeiken, mi az építészeti tervezésben vagyunk igazán jók, segítünk abban, hogy még jobbak legyenek!

Each branch of industry is changing or might be descending. You might have prospered well or made an income in a certain way in the past but you could not presume that the same method would work well in the future.

We think that experienced, fast and flexible people will be employed in the future’s organizations who will take an active part in a mission with their work. They will have a basic need of an architectural environment, which will help and inspire this special, complex task taken by the entrepreneurs and their colleagues in business, production and service industry day by day.

You are really good at your professions, we are really good at architectural planning, let us help you become better.

bg image

Cloud B2B

ÉRTÉKÁLLÓ ELEGANCIA | VALUE OF ELEGANCE
SINCE 1994

Ajánlás 2

MUNKÁINKRÓL I About our assignments

Alázattal fordul az anyag felé és Lánglelkű hittel a megvalósítani kívánt víziók irányába

He handles the material with humility, while turns towards visions to be achieved with true faith.

“Dienes Szabolcs igazi művész. Alázattal fordul az anyag felé és lánglelkű hittel a megvalósítani kívánt víziók irányába. E két kiváló, nagy művészekre jellemző tulajdonsága kiegészül egy harmadikkal: érzékeny, kreatív odafigyeléssel a megrendelője iránt.”

“Szabolcs Dienes is a true artist. He handles the material with humility, while turns towards visions to be achieved with true faith. These excellent features are the characteristics of great artists, which are complemented here with a third quality: the creative and sensitive attention to the client.”

EPERJESI ÁGNES
képzőművész
AGNES EPERJESI
Artist
További referenciákért a hello@dienesart.hu emailcímen várjuk leveled!
For more references send an email to hello@dienesart.hu!

B2C

Nem kell hozzá más, hogy teljes legyen az élet

A lakókörnyezet kialakítása, a családi ház és a meghitt otthon megvalósítása a családok életében az egyik legnagyobb, legörömtelibb vállalkozás és befektetés is egyben.

Nothing more is needed to have a full life

Forming a living environment, making a house and a cosy home, is not only one of the biggest and happiest ventures in the families’ lives but also an investment.

A hagyományt a modern formával és technológiával ötvöző tervezési elképzeléseink felelősségteljes műszaki, energetikai, esztétikai megoldásai az emocionális kötődéshez racionális okokat is szolgáltatnak.

Ha lakóházunk biztonságos, tiszta, egészséges, meghitt és egy kicsit különleges, akkor kialakításával egyszerre nyújt védelmet és egyszerre ad helyet fontos családi eseményeknek, baráti összejöveteleknek.

Hisszük, hogy a funkciók pontos elrendezése, a forma eleganciája szemet gyönyörködtető megoldásokat eredményez, és ezáltal hozzáad „valamit” az emberek életéhez és egyben egy életforma kifejezőivé is válnak.

Our architectural ideas combined with traditional and modern forms and technology can offer rational reasons with their reliable technological, energetics, aesthetic solutions for the emotional affection.

If our house is safe, clean, healthy, cosy and a bit special, its forming will offer protection and give place for important family events and friends’ gatherings.

We think that the right settlement of functions and the elegance of forms result in delightful solutions, which can add “something” to people’s lives as well as become the feature of a way of life.

bg image

Cloud B2C

JÖVŐBEMUTATÓ MŰSZAKI ÉS ESZTÉTIKAI MEGOLDÁSOK | FUTURE TECHNICAL AND AESTHETIC SOLUTIONS
SINCE 1994

Szolgáltatásaink

Építési program optimalizálás Construction programme optimization

Generáltervezés general planning

Engedélyezés, ügyintézés Licensing, administration

Kivitelezők ki választása selection of contractors

Építési költség optimalizálás construction cost optimization

KivitelezésHELYI irányítás construction on-site management

SZOLGÁLTATÁSI TERÜLETEK | SERVICE AREAS

bg image

Cloud 3

SZENVEDÉLLYEL ALKOTOTT EGYEDI DESIGN | INDIVIDUAL DESIGN CREATED WITH PASSION
SINCE 1994

PartnereinkCÉGEK, AKIKNEK MÁR SEGÍTETTÜNK | COMPANIES THAT WE ALREADY ASSISTED

bg image

Cloud 4

DIENES. A JÖVŐ ÉPÍTÉSZETE – MA | DIENES. THE ARCHITECTURE OF THE FUTURE – TODAY
SINCE 1994

Kapcsolat

ELÉRHETŐSÉGEK | CONTACTS

e-mail: hello@dienesart.hu

ÉPÍTÉSZET | BELSŐÉPÍTÉSZET | DESIGN

KÖVESS ITT! | FOLLOW ME!

Köszönetnyilvánítás

Itt is szeretnénk köszönetet mondani mindazoknak a korábbi partnereinknek és ügyfeleinknek, akik megtiszteltek bizalmukkal és hittek elképzeléseink sikerében.

Külön köszönettel tartozunk azoknak, akik véleményükkel vállalták a nyilvánosságot, hogy ezzel is segítsék bemutatni szakmai hozzáállásunkat és érzékeltessék azt, hogy mi jobban igyekszünk, mint ahogyan azt elvárják.

Acknowledgement

We wish to express our gratitude to all our former partners and clients who honoured us by their confidence and believed in the success of our concept.

We are especially grateful to those who were willing to express their opinion in public, thus introducing our professional attitude, showing that our endeavors exceed their expectations.